سلام !

من معصومه نوربخش هستم . حقوق خوان و وکیل پایه یک دادگستری .

عاشق خواندن و نوشتن . قصدم پیوندی بین حقوق و روانشناسی در حیطه زنان است .

این جا مرجعی است برای آموختن و آگاهی در مورد مهارت های ضروری ِ توسعه محور در زنان .

آگاهی را ابزار قدرتمندی می دونم در دست اشخاص عادی مثل ما برای تغییری که می تونیم و باید در زندگی و جهان پیرامون مون ایجاد کنیم