مرجع آموزش مهارت های توسعه محور در زنان

تعبیر ِ خواب ِ برف

زمستان پشت پنجره بود . میهمان اش از راه رسیده . حضورش فضای حیاط را هم تحت تاثیر قرارداده بود. نمی دانم آن همه گلِ

ادامه مطلب »

ثبات راه پیشرفت است

استحکام، استقامت، استقرار، استواری، پابرجایی، پایداری، دوام، وقار … خیلی از واژه ها هستند که ما معنا و مفهوم آن ها را در جریان زندگی

ادامه مطلب »